Žaidimas vyksta 2019 10 01 – 2019 11 30

Taisyklės

Pirk bet kurį
produktą „Selga“

Užsiregistruok žaisti

Pasuk laimės ratą

Laimėk puikų prizą

Registracija

Prašome įvesti savo pavardę
Prašome nurodyti amžių
Klaidingai įvestas numeris
Prašome įvesti čekio numerį
Sutinku su žaidimo taisyklėmis.
Sutinku su loterijos taisyklėmis

Reklaminio žaidimo „Tik truputį!“ taisyklės

1. Reklaminio žaidimo prekių gamintojas – SIA „ORKLA CONFECTIONERY & SNACKS LATVIJA“, registracijos kodas: 40103217882, Miera g. 22, Ryga, Latvija, LV-1001, toliau tekste – Gamintojas.

2. „Tik truputį!” – tai vartotojų žaidimas (toliau tekste – Žaidimas), kurį organizuoja RAB „PPD Marketinga Pakalpojumi” filialas, registracijos kodas: 211884470, buveinės adresas: Raudondvario pl. 101, Kaunas, 47184, Lietuva, toliau tekste – Žaidimo organizatoriai (rengėjai).

3. Žaidimo organizavimo tvarką pagal galiojančias taisykles nustato Žaidimo rengėjai, ir jas (taisykles) vykdyti bei jų laikytis privalo visi Žaidimo dalyviai.

4. Žaidimo teritorija – bet kuri prekybos vieta Lietuvoje, kurioje platinamos Žaidimo prekės. Žaidimee gali dalyvauti kiekvienas Lietuvos gyventojas.

5. Žaidimo pradžios data – 2019 m. spalio 1 d. Žaidimo pabaigos data – 2019 m. gruodžio 2 d. Registracijos į Žaidimą laikotarpis yra nuo 2019 m. spalio 1 d. iki 2019 m. lapkričio 30 d.

6. Žaidimo prekė: bet kuris prekės ženklo SELGA produktas “Selga”, nurodytas šių taisyklių priede Nr. 1.

7. Žaidimo prekių skaičius, kurį įsigijus bus galima dalyvauti Žaidime, remiantis pagrįsta paklausa, nebus ribojamas.

8. Žaidimo prekėmis gali būti prekiaujama ir prieš prasidedant arba jau pasibaigus 5 punkte nurodytam laikotarpiui, tačiau jų įsigijimas nebesuteikia teisės dalyvauti Žaidime.

9. Žaidime negali dalyvauti SIA “ORKLA CONFECTIONERY & SNACKS LATVIJA” ir RAB “PPD Marketinga Pakalpojumi” filialo darbuotojai bei jų šeimos nariai. Jeigu buvo nustatyta, kad nurodytų įmonių darbuotojas/šeimos narys dalyvavo Žaidime, prizas jam nebus išduotas.

10. Norint dalyvauti Žaidime ir bandyti laimėti prizą, nuo 2019 m. spalio 1 d. iki 2019 m. lapkričio 30 d., būtina įsigyti bent vieną prekės ženklo SELGA loterijos produktą “Selga” bet kurioje prekybos vietoje visoje Lietuvoje. Būtina išsaugoti pirkimą patvirtinantį dokumentą (kvitą) iki Žaidimo pabaigos ir jį užregistruoti dalyvavimui Žaidime registracijos į Žaidimą laikotarpiu:

  • užpildant registracijos anketą svetainėje www.selga.lt. Anketoje būtina nurodyti vardą, pavardę, pirkimo kvito numerį, dalyvio telefono numerį, el. pašto adresą. Registracija yra nemokama.
  • Privalomi užpildyti laukeliai, norint dalyvauti Žaidime, yra: vardas, pavardė, pirkimo kvito numeris ir dalyvio telefono numeris.

10.1. Jei registracija svetainėje www.selga.lt buvo sėkminga, kompiuterio ekrane pasirodys laimės ratas. Jei užsiregistruoti nepavyks, Žaidimo dalyvis apie tai bus informuotas, ir bus galima taisyti duomenis, kol jis sėkmingai užsiregistruos, kitu atveju Žaidimo dalyvis Žaidime yra neregistruojamas.

10.2. Sėkmingai užsiregistravus, Žaidimo dalyvis ekrane pamatys laimės ratą. Pasukus laimės ratą, jis sustoja ant kažkurio laukelio:

  • 8 x kalnų dviratis;
  • 8 x žaidimų konsolė “Xbox”;
  • 20 x piniginis prizas 50 EUR;
  • 40 x ypatingas pledas “Selga” arba
  • 56 x sausainių dėžė “Selga”.

10.3. Ratui sustojus ant kažkurio prizų laukelio, ekrane pasirodys pranešimas, kad dalyvis registruojamas konkretaus prizo, išsukto ant rato, lošimui.

10.4. Per dieną dalyviams galima išsukti bet kurį laimės rato laukelį, tačiau vienas pirkimo kvito numeris leidžia sukti ratą tik vieną kartą.

10.5. Vykstant Žaidimui, Žaidimo organizatorius renka ir apdoroja asmens duomenis – vardą, pavardę, telefono numerį ir elektroninio pašto adresą. Duomenys naudojami siekiant nustatyti ir paskelbti Žaidimo laimėtoją.

10.6. Kad Žaidimo registracija būtų kuo tikslesnė ir unikalesnė, išvengiant galimo duomenų dubliavimo, taip pat, siekiant tiksliai nustatyti Žaidimo laimėtoją ir patikrinti tikslų dalyvavimą Žaidime bei informuoti apie laimėjimą, Žaidimo organizatorius reikalauja dalyvį pateikti telefono numerį ir pirkimo kvito numerį.

11. Vienas pirkimo kvito numeris gali laimėti tik vieną prizą, o vieną pirkimo kvito numerį galima užregistruoti tik vieną kartą per visą Žaidimo laikotarpį.

12. Užregistravę vieną telefono numerį ir vardą/pavardę, turite galimybę laimėti kelis kartus, tačiau ne daugiau kaip vieną prizą per vieną dieną.

13. Jei vienas pirkimo kvito numeris užregistruojamas kelis kartus, galiojančiu laikomas tas pirkimo kvito numeris / pirkimo kvito numerio siuntėjas, kuris buvo užregistruotas anksčiau.

14. Įvykdęs Žaidimo sąlygas, dalyvis bus užregistruotas dalyvavimui Žaidime. Dalyvis, dalyvaudamas Žaidime,PRIVALO išsaugoti pirkimą patvirtinančius kvitus iki 2019 m. gruodžio 20 d..

15. Prizų fondas:

Prizas

Skaičius

Dėžė sausainių “Selga”*

56

Pledas “Selga”

40

50.00 EUR vertės piniginis prizas

20

Kalnų dviratis

8

Žaidimų konsolė “Xbox”

8

*Sausainių dėžėje “ Selga” yra 48 vnt. Selga Klasika (180 g) sausainių pakelių.

Bendras prizų skaičius 132 prizai. Bendra prizų vertė 5000 EUR įsk. PVM.

16. Žaidime numatyti 44 laimėtojų nustatymai, kuriuose dalyvauja gautos registracijos pagal šių taisyklių 10 punktą:

Burtų traukimo laikas

Registracijos (laikotarpis), dalyvaujančios laimėtojų nustatyme

Laimėti prizai ir skaičius

Rezervas

2019-10-02 11.00 val.

2019-10-01 00.00 val. – 2019-10-01 23.59 val.

1 pledas „Selga“; 1 dėžė sausainių “Selga“

2 (du) kiekvienai prizų rūšiai

2019-10-03 11.00 val.

2019-10-02 00.00 val. – 2019-10-02 23.59 val.

1 pledas „Selga“; 1 dėžė sausainių “Selga“

2 (du) kiekvienai prizų rūšiai

2019-10-04 11.00 val.

2019-10-03 00.00 val. – 2019-10-03 23.59 val.

1 pledas „Selga“; 1 dėžė sausainių “Selga“

2 (du) kiekvienai prizų rūšiai

2019-10-07 11.00 val.

2019-10-04 00.00 val.– 2019-10-06 23.59 val.

1 pledas „Selga“; 3 dėžės sausainių “Selga“

2 (du) kiekvienai prizų rūšiai

2019-10-01 00.00 val. – 2019-10-06 23.59 val.

1 Dviratis; 2 X 50 EUR

2 (du) kiekvienai prizų rūšiai

2019-10-08 11.00 val.

2019-10-07 00.00 val. –2019-10-07 23.59 val.

1 pledas „Selga“; 1 dėžė sausainių “Selga“

2 (du) kiekvienai prizų rūšiai

2019-10-09 11.00 val.

2019-10-08 00.00 val. –2019-10-08 23.59 val.

1 pledas „Selga“; 1 dėžė sausainių “Selga“

2 (du) kiekvienai prizų rūšiai

2019-10-10 11.00 val.

2019-10-09 00.00 val. –2019-10-09 23.59 val.

1 pledas „Selga; 1 dėžė sausainių “Selga“

2 (du) kiekvienai prizų rūšiai

2019-10-11 11.00 val.

2019-10-10 00.00 val. –2019-10-10 23.59 val.

1 pledas „Selga“; 1 dėžė sausainių “Selga“

2 (du) kiekvienai prizų rūšiai

2019-10-14 11.00 val.

2019-10-11 00.00 val.– 2019-10-13 23.59 val.

3 dėžės sausainių “Selga“

2 (du) kiekvienai prizų rūšiai

2019-10-07 00.00 val. – 2019-10-13 23.59 val.

1 žaidimų konsolė “Xbox”; 2 X 50 EUR

2 (du) kiekvienai prizų rūšiai

2019-10-15 11.00 val.

2019-10-14 00.00 val. – 2019-10-14 23.59 val.

1 pledas „Selga“; 1 dėžė sausainių “Selga“

2 (du) kiekvienai prizų rūšiai

2019-10-16 11.00 val.

2019-10-15 00.00 val. – 2019-10-15 23.59 val.

1 pledas „Selga“; 1 dėžė sausainių “Selga“

2 (du) kiekvienai prizų rūšiai

2019-10-17 11.00 val.

2019-10-11 00.00 val. – 2019-10-13 23.59 val.

2019-10-16 00.00 val. – 2019-10-16 23.59 val.

1 pledas „Selga“

2 (du) kiekvienai prizų rūšiai

2019-10-16 00.00 val. – 2019-10-16 23.59 val.

1 dėžė sausainių “Selga“

2 (du) kiekvienai prizų rūšiai

2019-10-18 11.00 val.

2019-10-17 00.00 val. – 2019-10-17 23.59 val.

1 pledas „Selga“; 1 dėžė sausainių “Selga“

2 (du) kiekvienai prizų rūšiai

2019-10-21 11.00 val.

2019-10-18 00.00 val. – 2019-10-20 23.59 val.

3 dėžės sausainių “Selga“

2 (du) kiekvienai prizų rūšiai

2019-10-01 00.00 val. – 2019-10-06 23.59 val.;

2019-10-14 00.00 val. – 2019-10-20 23.59 val.

1 žaidimų konsolė “Xbox”

2 (du) kiekvienai prizų rūšiai

2019-10-07 00.00 val. – 2019-10-20 23.59 val.

1 Dviratis

2 (du) kiekvienai prizų rūšiai

2019-10-14 00.00 val. – 2019-10-20 23.59 val.

2 X 50 EUR

2 (du) kiekvienai prizų rūšiai

2019-10-22 11.00 val.

2019-10-18 00.00 val. – 2019-10-21 23.59 val.

1 pledas „Selga“

2 (du) kiekvienai prizų rūšiai

2019-10-21 00.00 val. – 2019-10-21 23.59 val.

1 dėžė sausainių “Selga“

2 (du) kiekvienai prizų rūšiai

2019-10-23 11.00 val.

2019-10-22 00.00 val. –2019-10-22 23.59 val.

1 pledas „Selga“; 1 dėžė sausainių “Selga“

2 (du) kiekvienai prizų rūšiai

2019-10-24 11.00 val.

2019-10-23 00.00 val. –2019-10-23 23.59 val.

1 pledas „Selga“; 1 dėžė sausainių “Selga“

2 (du) kiekvienai prizų rūšiai

2019-10-25 11.00 val.

2019-10-24 00.00 val. –2019-10-24 23.59 val.

1 pledas „Selga“; 1 dėžė sausainių “Selga“

2 (du) kiekvienai prizų rūšiai

2019-10-28 11.00 val.

2019-10-25 00.00 val. –2019-10-27 23.59 val.

1 pledas „Selga“; 2 dėžės sausainių “Selga“

2 (du) kiekvienai prizų rūšiai

2019-10-21 00.00 val.– 2019-10-27 23.59 val.

1 Dviratis; 1 žaidimų konsolė “Xbox”; 2 X 50 EUR

2 (du) kiekvienai prizų rūšiai

2019-10-29 11.00 val.

2019-10-28 00.00 val.– 2019-10-28 23.59 val.

1 pledas „Selga“; 1 dėžė sausainių “Selga“

2 (du) kiekvienai prizų rūšiai

2019-10-30 11.00 val.

2019-10-29 00.00 val. –2019-10-29 23.59 val.

1 pledas „Selga“; 1 dėžė sausainių “Selga“

2 (du) kiekvienai prizų rūšiai

2019-10-31 11.00 val.

2019-10-30 00.00 val. –2019-10-30 23.59 val.

1 pledas „Selga“; 1 dėžė sausainių “Selga“

2 (du) kiekvienai prizų rūšiai

2019-11-01 11.00 val.

2019-10-31 00.00 val.– 2019-10-31 23.59 val.

1 pledas „Selga“; 1 dėžė sausainių “Selga“

2 (du) kiekvienai prizų rūšiai

2019-11-04 11.00 val.

2019-11-01 00.00 val.– 2019-11-03 23.59 val.

2 dėžės sausainių “Selga“

2 (du) kiekvienai prizų rūšiai

2019-10-28 00.00 val.– 2019-11-03 23.59 val.

1 Dviratis; 1 žaidimų konsolė “Xbox”; 3 X 50 EUR

2 (du) kiekvienai prizų rūšiai

2019-11-05 11.00 val.

2019-11-01 00.00 val.– 2019-11-04 23.59 val.

1 pledas „Selga“;

2 (du) kiekvienai prizų rūšiai

2019-11-04 00.00 val.– 2019-11-04 23.59 val.

1 dėžė sausainių “Selga“

2 (du) kiekvienai prizų rūšiai

2019-11-06 11.00 val.

2019-11-05 00.00 val.– 2019-11-05 23.59 val.

1 pledas „Selga“; 1 dėžė sausainių “Selga“

2 (du) kiekvienai prizų rūšiai

2019-11-07 11.00 val.

2019-11-06 00.00 val. – 2019-11-06 23.59 val.

1 pledas „Selga“; 1 dėžė sausainių “Selga“

2 (du) kiekvienai prizų rūšiai

2019-11-08 11.00 val.

2019-11-07 00.00 val. – 2019-11-07 23.59 val.

1 pledas „Selga“; 1 dėžė sausainių “Selga“

2 (du) kiekvienai prizų rūšiai

2019-11-11 11.00 val.

2019-11-08 00.00 val. – 2019-11-10 23.59 val.

1 pledas „Selga“; 2 dėžės sausainių “Selga“

2 (du) kiekvienai prizų rūšiai

2019-11-04 00.00 val. – 2019-11-10 23.59 val.

1 Dviratis; 1 žaidimų konsolė “Xbox”; 2 X 50 EUR

2 (du) kiekvienai prizų rūšiai

2019-11-12 11.00 val.

2019-11-11 00.00 val.– 2019-11-11 23.59 val.

1 pledas „Selga“; 1 dėžė sausainių “Selga“

2 (du) kiekvienai prizų rūšiai

2019-11-13 11.00 val.

2019-11-12 00.00 val.– 2019-11-12 23.59 val.

1 pledas „Selga“; 1 dėžė sausainių “Selga“

2 (du) kiekvienai prizų rūšiai

2019-11-14 11.00 val.

2019-11-13 00.00 val. – 2019-11-13 23.59 val.

1 pledas „Selga“; 1 dėžė sausainių “Selga“

2 (du) kiekvienai prizų rūšiai

2019-11-15 11.00 val.

2019-11-14 00.00 val. – 2019-11-14 23.59 val.

1 pledas „Selga“; 1 dėžė sausainių “Selga“

2 (du) kiekvienai prizų rūšiai

2019-11-18 11.00 val.

2019-11-15 00.00 val. – 2019-11-17 23.59 val.

1 pledas „Selga“; 2 dėžės sausainių “Selga“

2 (du) kiekvienai prizų rūšiai

2019-11-11 00.00 val. – 2019-11-17 23.59 val.

1 Dviratis; 1 žaidimų konsolė “Xbox”; 2 X 50 EUR

2 (du) kiekvienai prizų rūšiai

2019-11-19 11.00 val.

2019-11-18 00.00 val.– 2019-11-18 23.59 val.

1 pledas „Selga“; 1 dėžė sausainių “Selga“

2 (du) kiekvienai prizų rūšiai

2019-11-20 11.00 val.

2019-11-19 00.00 val.– 2019-11-19 23.59 val.

1 pledas „Selga“; 1 dėžė sausainių “Selga“

2 (du) kiekvienai prizų rūšiai

2019-11-21 11.00 val.

2019-11-20 00.00 val. – 2019-11-20 23.59 val.

1 pledas „Selga“; 1 dėžė sausainių “Selga“

2 (du) kiekvienai prizų rūšiai

2019-11-22 11.00 val.

2019-11-21 00.00 val. – 2019-11-21 23.59 val.

1 pledas „Selga“; 1 dėžė sausainių “Selga“

2 (du) kiekvienai prizų rūšiai

2019-11-25 11.00 val.

2019-11-22 00.00 val. – 2019-11-24 23.59 val.

1 pledas „Selga“; 2 dėžės sausainių “Selga“

2 (du) kiekvienai prizų rūšiai

2019-11-18 00.00 val. – 2019-11-24 23.59 val.

1 Dviratis; 1 žaidimų konsolė “Xbox”; 2 X 50 EUR

2 (du) kiekvienai prizų rūšiai

2019-11-26 11.00 val.

2019-11-25 00.00 val.– 2019-11-25 23.59 val.

1 pledas „Selga“; 1 dėžė sausainių “Selga“

2 (du) kiekvienai prizų rūšiai

2019-11-27 11.00 val.

2019-11-26 00.00 val.– 2019-11-26 23.59 val.

1 pledas „Selga“; 1 dėžė sausainių “Selga“

2 (du) kiekvienai prizų rūšiai

2019-11-28 11.00 val.

2019-11-27 00.00 val. – 2019-11-27 23.59 val.

1 pledas „Selga“; 1 dėžė sausainių “Selga“

2 (du) kiekvienai prizų rūšiai

2019-11-29 11.00 val.

2019-11-28 00.00 val. – 2019-11-28 23.59 val.

1 dėžė sausainių “Selga“

2 (du) kiekvienai prizų rūšiai

2019-12-02 11.00 val.

2019-11-29 00.00 val. – 2019-11-30 23.59 val.

2 dėžės sausainių “Selga“

2 (du) kiekvienai prizų rūšiai

2019-11-28 00.00 val. – 2019-11-30 23.59 val.

1 pledas „Selga“

2 (du) kiekvienai prizų rūšiai

2019-11-25 00.00 val. – 2019-11-30 23.59 val.

1 Dviratis; 1 žaidimų konsolė “Xbox”; 3 X 50 EUR

2 (du) kiekvienai prizų rūšiai

16. Traukimuose kiekvienam prizui ištraukiami 2 (du) papildomi rezervo laimėtojai tam atvejui, jei pirmiau ištraukti laimėtojai negali įrodyti dalyvavimo Žaidime arba jų registracija neatitinka šių taisyklių. Rezervo laimėtojai įrašomi į protokolą, tačiau neskelbiami. Rezervo laimėtojams suteikiama teisė gauti prizą pagal eilę, kuria jie ištraukiami.

17. Prognozuojama, kad Žaidime dalyvaus 20 000 (dvidešimt tūkstančių) dalyvių. Taigi, prognozuojama laimėjimo tikimybė – 132 lyginant su bendru registracijų skaičiumi - 132 iš 20 000.

18. Laimėtojai bus skelbiami svetainėje www.selga.lt kitą darbo dieną po laimėtojų nustatymo.

19. Visas laimėtojų sąrašas bus paskelbtas 2019 m. gruodžio 2 d. iki 23:59 svetainėje www.selga.lt.

20. Laimėtojai patys gali kreiptis į RAB „PPD Marketinga Pakalpojumi” filialą, Raudondvario pl. 101, Kaunas, Lietuva, telefonu: 864316618 arba e-paštu: infolt@ppd.lv darbo dienomis nuo 10:00 iki 17:00 ir susitarti dėl prizo atsiėmimo iki 2019 m. gruodžio 20 d. Pasibaigus šiam laikotarpiui, prizai nebus įteikiami ir pereis Gamintojo nuosavybėn.

21. Jei Žaidimo laimėtojas negali pateikti šiose taisyklėse nurodytų asmens tapatybę patvirtinančių dokumentų ir Žaidimo prekės pirkimą patvirtinančių dokumentų arba šiuose dokumentuose matoma informacija nesutampa su Žaidimo registracijos formoje pateikta informacija, prizas jam nėra išduodamas.

22. Žaidimo organizatorius neatsako už nuostolius prizų gavėjams, kurie atsirado naudojant prizą. Prizo keitimas į kitą prizą ar išmokėjimas grynaisiais pinigais negalimas.

23. Žaidimo rengėjai neprivalo Žaidimo dalyviui Žaidimo metu gauto prizo Žaidimo dalyvio prašymu pakeisti kitu prizu ar kompensuoti Žaidimo laimėtojui prizo vertės grynaisiais pinigais.

24. Su prizo gavimu susijusios papildomos išlaidos, nenurodytos šiose taisyklėse, pavyzdžiui, transporto išlaidos ar telefono pokalbių išlaidos, nėra dengiamos organizatorių.

25. Žaidimo rengėjai nėra kalti, jei Žaidimo dalyviai nepaiso šių Žaidimo taisyklių.

26. Žaidimo rengėjų ir Žaidimo dalyvių teisės ir pareigos nustatytos tik šiose Žaidimo taisyklėse. Reklaminėje medžiagoje pateikta informacija apie Žaidimą yra tik informacinio pobūdžio.

27. Su Žaidimo taisyklėmis galite susipažinti www.selga.lt

28. Dalyvaudamas Žaidime ir pateikdamas savo asmens duomenis, registruodamasis jame dalyvauti, asmuo automatiškai patvirtina, kad Žaidimo organizatorius gali rinkti, tvarkyti ir saugoti dalyvio asmens duomenis organizuodamas Žaidimą, t.y. nustatyti laimėtojus, skelbti juos tinklalapyje, įteikti prizus, įvykdyti mokestines prievoles, susijusias su prizų įteikimu laimėtojams. Pagrindinis asmens duomenų tvarkymo tikslas – nustatyti laimėtojus ir įteikti prizus. Asmens duomenys naudojami tik vieną kartą ir tik šio Žaidimo metu.

28.1. Žaidimo dalyvis turi teisę susipažinti su Žaidimo organizatoriaus tvarkomais jo asmens duomenimis ir kaip jo asmens duomenys yra tvarkomi, o Žaidimo organizatorius privalo pateikti dalyviui informaciją, vadovaujantis LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nuostatomis.

27.2. Jei dalyvis nesutinka pateikti Žaidimo vykdymui reikalingų asmens duomenų ir nesutinka su tokių duomenų tvarkymu, jis netenka teisės dalyvauti Žaidime.

Priedas Nr. 1 “Produktai “Selga”, dalyvaujantys Žaidime „Tik truputį!“


Žaidimo prekės EAN Kodas

Prekės pavadinimas

4750007817793

Šokolado skonio vafliai SELGA 90g*

4750007817809

Šokolado skonio vafliai SELGA 180g

4750007817748

Citrinų skonio vafliai SELGA 90g

4750007817762

Citrinų skonio vafliai SELGA 180g

4750007848216

Lazdynų riešutų skonio vafliai SELGA 90g

4750007848209

Lazdynų riešutų skonio vafliai SELGA 180g

4750007848575

Vanilės skonio vafliai SELGA 90g

4750007848568

Vanilės skonio vafliai SELGA 180g

4750007790287

Kokosų skonio vafliai SELGA 90g

4750007790294

Kokosų skonio vafliai SELGA 180g

4750007898549

SELGA kakavos skonio vaflių vamzdeliai su kreminiu įdaru 160g

4750007898525

SELGA vaflių vamzdeliai su kokosų įdaru 160g

4750007689703

Šokolado skonio vafliai 3 kg*

4750007813597

Citrinų skonio vafliai 3 kg

4750007689741

Vanilės skonio vafliai 3 kg

4750007847974

Vaflių tortas MOKA 350g*

4750007847981

Vaflių tortas RETRO 350g

4750007847998

Vaflių tortas KLASIKA 350g

4750007790621

Vaflių tortas KAPRĪZE 350g

4750007689512

SELGA sausainiai 180g*

4750007689574

SELGA sutirštinto pieno skonio sausainiai 180g*

4750007689536

SELGA šokolado skonio sausainiai 180g*

4750007848360

SELGA bananų skonio sausainiai 180g

4750007789946

SELGA karamelės skonio sausainiai 180g

4750007790041

SELGA pilno grūdo sausainiai 180g

4750007687426

SELGA sausainiai su šokolado glaistu 230g

4750007790270

SELGA riešutų skonio sausainiai 180g

4750007689482

SELGA mini sausainiai 250g

4750007848674

SELGA šokolado skonio (mini) sausainiai 250 g

4750007898143

SELGA dvigubi sausainiai su lazdynų riešutų įdaru 190g*

4750007898129

SELGA dvigubi sausainiai su pieniško šokolado įdaru 190g

4750007898259

SELGA šokoladiniai sausainiai su džiovintais apelsinais 110g

4750007898242

SELGA sausainiai su šokolado gabaliukais 110g

4750007790065

SELGA Salty sūrio sausainiai 200g

4750007790003

SELGA Nature avižiniai sausainiai 280g

4750007790010

SELGA Nature avižiniai sausainiai su spanguolėmis 280g

4750007790102

SELGA raidelės 250g

4750007848698

Imbieriniai sausainiai 450g

4750007164347

Sausainiai CIRKAS 300g /PL/

4750007158346

Sutirštinto pieno skonio sausainiai ŠEIMAI 300g/PL/

4750007848919

SELGA Nature avižiniai sausainiai 315g

4750007848902

SELGA Nature ruginiai sausainiai 315g

4750007101892

SELGA sausainiai 5 kg*

4750007688867

SELGA sutirštinto pieno skonio sausainiai 5 kg

4750007789977

SELGA šokolado skonio sausainiai 5 kg

4750007136894

SELGA airiško kremo skonio sausainiai 5 kg

4750007687266

SELGA sausainiai su šokoladiniu glaistu 4 kg

4750007790089

SELGA Salty sūrio sausainiai 3 kg

4750007790096

SELGA Nature avižiniai sausainiai su spanguolėmis 3 kg

4750007790126

SELGA raidelės su sviestu 3 kg

4750007848872

Imbieriniai sausainiai 3,5 kg

4750007687228

Sausainiai CIRKAS 2,5 kg /PL/

4750007687235

Sutirštino pieno skonio sausainiai ŠEIMAI 2,5kg/PL/

4750007790171

SELGA sausainių rutuliukai pieniškame šokolade 120g

4750007790195

SELGA sausainių rutuliukai juodajame šokolade 120g

4750007790218

SELGA naminiai sausainiai su lazdynų riešutais 200g

4750007790225

SELGA naminiai sausainiai su šokolado ir vyšnių gabalėliais 200g

Sutinku, kad būtų tvarkomi mano asmens duomenys.

Registruodamiesi dalyvauti žaidime Jūs sutinkate, kad SIA „Orkla Confectionery & Snacks” tvarko šiuos žaidimo „Tik truputį!” dalyvių asmens duomenis: Vardas, Pavardė - būtina siekiant užtikrinti Jūsų identifikaciją, jei laimėsite, ir įsitikinti pateiktų duomenų teisingumu; Telefono numeris: būtinas, kad būtų galima su Jumis susisiekti, jei laimėsite; Pirkinio čekio numeris: būtinas, norint identifikuoti pirkinio įsigijimą, registracijos atitiktį žaidimui.

Sutinku su loterijos taisyklėmis
Noriu gauti naujienas el. paštu.

Sutinku, kad mano asmens duomenys būtų tvarkomi žaidime „Tik truputį!” tam, kad gaučiau komercinius pranešimus, reklaminius siuntinius, specialius pasiūlymus arba panašius pasiūlymus ir paslaugas savo nurodytu el. pašto adresu iš SIA „Orkla Confectionery & Snacks”. Duomenys bus saugomi 2 metus arba tol, kol bus atsisakyta. Patvirtinu, kad esu informuotas apie teisę susipažinti su savo pateiktais ir sutvarkytais duomenimis, taisyti juos, gauti ir persiųsti juos kitam valdytojui, apriboti jų tvarkymą arba atsisakyti duomenų tvarkymo atšaukiant savo duotą sutikimą, taip pat paprašyti ištrinti duomenis. Patvirtinu, kad pateikti duomenys yra mano, jie yra tikslūs ir teisingi.

Registracija sėkminga!
Registruotis žaidimui, pasukant ratą

LAIMĖTOJAI

23.10.2019Selga sausainių dėžė – Edita ŠnaraiteČekio nr. JB0000003ADD9A
23.10.2019Pledas – Indrė VanagaitėČekio nr. 517/727
22.10.2019Selga sausainių dėžė – Audrone BauzieneČekio nr. 459/1078
22.10.2019Pledas – Asta ČekanauskienėČekio nr. 75/226928
21.10.2019Selga sausainių dėžė – Igor MackevičČekio nr. 356/951
21.10.2019Selga sausainių dėžė – Jonas LukoseviciusČekio nr. 190/260232
21.10.2019Selga sausainių dėžė – Milda JanulevičiūtėČekio nr. 501/510582
21.10.2019Xbox – Jurgita RimašauskaitėČekio nr. 13/389
21.10.201950 EUR – Donatas UrbonavičiusČekio nr. 0151 850702/14/01
21.10.201950 EUR – Giedrius SutkaitisČekio nr. 228/1098
21.10.2019Dviratis – Rita ViskelieneČekio nr. 87/1207
18.10.2019Selga sausainių dėžė – Vitalijus AgafonovasČekio nr. 265/1664405
18.10.2019Pledas – Ieva DriukienėČekio nr. #00360763
17.10.2019Selga sausainių dėžė – Jolita DarguzieneČekio nr. 342/92854
17.10.2019Pledas – Joana UselyteČekio nr. 124/1149597
16.10.2019Selga sausainių dėžė – Valdas KavolisČekio nr. 539/1351
16.10.2019Pledas – Gražina PetrauskienėČekio nr. 856443
15.10.2019Selga sausainių dėžė – Jurgita PaulavičiūtėČekio nr. 220/1281
15.10.2019Pledas – Ingrida RodzėČekio nr. 333/9313
14.10.2019Selga sausainių dėžė – Vitalija PociuteČekio nr. HB E218I003
14.10.2019Selga sausainių dėžė – Artūras StasiulevičiusČekio nr. 363/1636#00714652
14.10.2019Selga sausainių dėžė – Kristina GontaitėČekio nr. 4750007689576
14.10.201950 EUR – Eimantė IvanauskaitėČekio nr. 893179
14.10.201950 EUR – Piotr PetunovČekio nr. 00306
14.10.2019Xbox – Dominyka VidutytėČekio nr. 210/398738
11.10.2019Selga sausainių dėžė – Kristina BaužienėČekio nr. 5993193
11.10.2019Pledas – Laura InsodaitėČekio nr. 101/36724
10.10.2019Selga sausainių dėžė – Virginija SvaronieneČekio nr. 330/866940
10.10.2019Pledas – Raisa AzatovaČekio nr. 89794
09.10.2019Selga sausainių dėžė – Jolanta JociunskieneČekio nr. 1979016109202052
09.10.2019Pledas – Inesa CerbieneČekio nr. 00002085
08.10.2019Selga sausainių dėžė – Gediminas KatovičiusČekio nr. 111/1191
08.10.2019Pledas – Vaidas BielskisČekio nr. 111/1595
07.10.2019Selga sausainių dėžė – Adele MaciukevicieneČekio nr. 342/1091
07.10.2019Selga sausainių dėžė – Aistė ČesonienėČekio nr. 147/202382
07.10.2019Selga sausainių dėžė – Rasa MickevicieneČekio nr. 715/1559273
07.10.2019Pledas – Leonas UrbutisČekio nr. 57/453115
07.10.2019Dviratis – Violeta BrastauskieneČekio nr. 15/92728
07.10.201950 € – Liudmila DaunienėČekio nr. 150/1080562
07.10.201950 € – Vilija BajorieneČekio nr. 376/521011
04.10.2019Selga sausainių dėžė – Ana NovikovaČekio nr. NMR/1041350
04.10.2019Pledas – Violeta KačkanaitėČekio nr. 266/632
03.10.2019Selga sausainių dėžė – Kęstutis GrybėČekio nr. 84/121742
03.10.2019Pledas – Audronė EžerskienėČekio nr. IN301436
02.10.2019Selga sausainių dėžė – Jolita MakštutienėČekio nr. 249/1486
02.10.2019Pledas – Irena SinkevičienėČekio nr. 73/955182